آخرين اخبار

9 تير 1401
کلاس ضمن خدمت آموزش مهارتهای بالینی به پرسنل بیمارستان شهدای خلیج فارس1401.04.09


 

8 تير 1401
برگزاری جلسه گروه پرستاری

 

7 تير 1401
جلسه صبحانه کاری دانشکده پرستاری-مامایی

 

6 تير 1401
برگزاری جلسه دفاع پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 

5 تير 1401
برگزاری جلسه فعالیت های تحقیقات گروهی دانشکده

 

5 تير 1401
برگزاری جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

1 تير 1401
برگزاری جلسه دفاع پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری

 

31 خرداد 1401
برگزاری دومین روز آزمون آسکی دانشحویان کارشناسی پرستاری ورودی1397

 

30 خرداد 1401
برگزاری اولین روز آزمون آسکی دانشحویان کارشناسی پرستاری ورودی1397

 

28 خرداد 1401
کارگاه پرستاری مبتنی برشواهد

 

24 خرداد 1401
برگزاری جلسه دفاع پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری

 

23 خرداد 1401
جلسه گروه مامایی

 

23 خرداد 1401
جلسه کمیته ارزشیابی امتحانات

 

22 خرداد 1401
جلسه هماهنگی برنامه درسی

 

22 خرداد 1401
جلسه هماهنگی کاراموزی های بهداشت

 

22 خرداد 1401
برگزاری جلسه دفاع پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی

 

21 خرداد 1401
برگزاری جشنی به مناسبت ولادت هشتمین اخترتابناک امامت و ولایت در دانشکده پرستاری-مامایی

 

17 خرداد 1401
برگزاری هشتاد وچهارمین جلسه ژورنال کلاب دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 

17 خرداد 1401
برگزاری کارگاه مدیریت استرس از طرف دانشکده پرستاری-مامایی

 

16 خرداد 1401
جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری-مامایی پیرامون نقل و انتقالات

 
 << اخبار خرداد اخبار تیر >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >