ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده پرستاری مامایی

  کارشناسی مامایی

  کارشناسی ارشد مشاوره مامایی

  کارشناسی پرستاری

  کارشناسی ارشد - کودکان

  کارشناسی ارشد - داخلی جراحی

  کارشناسی ارشد - روان پرستاری

 

  فهرست اساتید  دانشکده پرستاری مامایی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  محمدعلی ابوالحسینی
  فاطمه حاجي نژاد
  فاطمه مالچی
  صديقه افراسيابي
  دکتر اعظم حسين نژاد
  بي‌بي ماه محمدي باغملايي
  شرافت اكابريان
  فاطمه حیدری
  نگین مشایخ فر
  دکتر راضيه باقرزاده
  زینب ربیعی
  سیده مریم موسوی نسب
  دکتر مسعود بحريني
  دکتر مريم رواني پور
  فرخنده مهبودي
  نادیه پاکاری
  طيبه غريبي
  فرزانه نوروزی
  دکتر شهناز پولادي
  صدیقه کشاورز
  دکتر حكيمه واحدپرست
  دکتر فائزه جهان پور
  دکتر فرحناز كمالي
  دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد
  مریم چنانه
  دکتر رقيه گشمرد
 
< >