اساتید

1391/5/28 0:0
آیین نامه اساتید...

 

 

شرح وظایف اعضای هیئت علمی

آئین نامه استاد مشاور

آئین نامه استاد راهنما

آیین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی-پژوهشی

 آیین نامه استخدامی و مقررات اداری اعضا هیئت علمی

کلمات کلیدی:
اساتید     آیین.نامه     هیئت.علمی        

تاریخ بروز رسانی:   7 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >