معرفی معاون آموزشی دانشکده

1391/5/7 0:0

 

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم روانی پور

سمت : معاون آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر

مدرک تحصیلی : دکتری پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  ایمیل :    ravanipour@bpums.ac.ir

تماس : 33450187-077

 

شرح وظایف:

1-  برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی و پژوهشی مصوب دانشگاه

2-  برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر)

3-  برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی

4 - نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی

5-  نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی دانشكده، امور عمومی و سایر واحد های تابعه

6 -  نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

7- اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه

8-  ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم

9-  تشکیل جلسات شورای آموزشی ، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

10-  برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی

11- انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی

12- ارزش یابی درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه

13-  ارزش یابی مستمر کارکنان آموزشی

14- ارزش یابی فرآیندهای آموزشی و برون دادها

15-  ارزش یابی فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده

16-  نظارت بر تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی و سایر اشخاص واجد شرایط

17-  نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزیهای مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی

 18- اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تأمین آنها

 19-  انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی

 20- نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله

 21- تهیه گزارش های لازم از کارهای انجام یافته جهت ارائه به ریاست دانشکده

 

         

 

 

 

کلمات کلیدی:
رزومه     معاون.آموزشی     معرفی    

تاریخ بروز رسانی:   10 فروردين 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | فايل متن
< >