منابع و مراجع درس  اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای  توسط  دکتر فائزه جهان پور  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای  توسط  دکتر فائزه جهان پور  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس اخلاق پرستاری دکتر جهان پور نیمسال اول99-98 80/50 kB دانلود
2 اخلاق پرستاری ارشد 64/31 kB دانلود
3 اخلاق پرستاری کارشناسی 69/27 kB دانلود
1

< >