منابع و مراجع درس  آمار و روش تحقیق پیشرفته  توسط  دکتر فائزه جهان پور  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  آمار و روش تحقیق پیشرفته  توسط  دکتر فائزه جهان پور  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 روش تحقیق 93/00 kB دانلود
2 تحقیق ارشد 93/00 kB دانلود
3 روش تحقیق ارشد 42/07 kB دانلود
1

< >