منابع و مراجع درس  آشنایی با روش های آموزشی  توسط  دکتر فائزه جهان پور  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  آشنایی با روش های آموزشی  توسط  دکتر فائزه جهان پور  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 آشنایی با روش های آموزشی 71/00 kB دانلود
2 طرح درس آشنایی با روش های آموزشی 76/50 kB دانلود
1

< >