ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر رقيه گشمرد  

   دکتر رقيه گشمرد   
سمت: استادیار
تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مقطع کارشناسی ارشد با گرایش مدیریت کودکان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و دکترای آموزش پرستاری در دانشگاه تربیت مدرس تهران.
سابقه کار کلی 27 سال و سابقه آموزشی 14 سال می باشد. دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر رقيه گشمرد  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >