ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر رقيه گشمرد  

   دکتر رقيه گشمرد   
سمت: استادیار
مقطع کارشناسی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مقطع کارشناسی ارشد با گرایش کودکان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و دکترای آموزش پرستاری را نیز در دانشگاه تربیت مدرس تهران گذراندم. سابقه کار کلی 26 سال و سابقه هیات علمی حدودا 10 سال می باشد.


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر رقيه گشمرد  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >