خانم زهرا خلیلی


 

سمت:کارشناس خدمات آموزشی

تحصیلات:کارشناسی IT

شرح وظایف:

 انجام امور مربوط به صدور تأییدیه های مدارک تحصیلی برای مؤسسات و سازمان های مختلف
 ثبت نام دانشجویان و راهنمایی آنان در زمینه انتخاب دروس و تشریح مقررات آموزشی برای آنان
 انجام امور مربوط به صدور معرفی نامه و سایر مکاتبات مربوط به دانشجویان در زمینه امور آموزشی
 کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز شاگرد اول
 اعلام وضعیت دانشجویانی که ترک تحصیل دارند و همچنین معرفی فارغ التحصیلان به اداره نظام وظیفه عمومی
 تهیه کارنامه تحصیلی شامل مشخصات دانشجویان و ریز نمرات
 ترتیب برقراری تماس بین دانشجویان و استادان برای رفع مشکلات درسی آنان و اخذ و راهنمایی در زمینه پایان نامه ها و غیره
 تشکیل و نگهداری پرونده ها و سوابق تحصیلی دانشجویان و فارغ التحصیلان
 تهیه کاتالوگ دروس برای هر نیمسال تحصیلی
 ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویان که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرر در آئین نامه کمتر باشد
 کنترل صدور تأییدیه ها ، دانشنامه ها و گواهینامه های تحصیلی
 نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها، آئین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده و مؤسسات تابعه
 ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیم و گردهمایی آموزشی دانشکده
 ارسال لیست مختلف از قبیل : لیست نمره و اسامی مشمولین و غیره به واحدهای ذیربط
 نظارت و کنترل بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان و تهیه و تنظیم گزارش های تحصیلی لازم
 انجام سایر امور مربوط


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۵


برگشت>>

< >