دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر حاجی پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

25 بهمن 1402

خانم نیلوفر حاجی پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی در تاریخ 25 بهمن ماه 1402 در سالن کنفرانس دانشکده، موفق به دفاع از پایان نامه خود گردیدند.

عنوان پایان نامه: "بررسی ارتباط خودپنداره حرفه‌ای و مسئولیت پذیری بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1402"

 

استاد راهنما: خانم دکتر شرافت اکابریان

اساتید مشاور: خانم دکتر شهناز پولادی و خانم دکتر مرضیه محمودی

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.