جلسه کمیته ارزشیابی امتحانات

23 خرداد 1401
در تاریخ 1401/03/23 جلسه کمیته ارزشیابی امتحانات با حضور اعضا کمیته برگزار گردید و در خصوص شرایط برگزاری آزمون های دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.