درسنامه آشنایی با فرهنگ و معارف دفاع مقدس به منظور ارائه به دانشجویان در قالب دو واحد درسی

5 آذر 1399

درسنامه آشنایی با فرهنگ و معارف دفاع مقدس به منظور ارائه به دانشجویان در قالب دو واحد درسی توسط کارگروه مشترک معاونت آموزشی و مؤسسه بهداری رزمی‌ تدوین گردید.

 طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی ارائه این درس با استفاده از درسنامه دو واحدی آشنایی با فرهنگ و معارف دفاع مقدس ویژه دانشجویان علوم پزشکی بصورت ترجیحی و با در نظر گرفتن مفاد مصوبه شورایعالی برنامه‌ریزی توصیه می‌شود.

جهت دریافت درسنامه فایل متن را از زیر کلیک کنید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.