رسالت، دورنما و اهداف دانشکده پرستاری و مامایی

همکار گرامی/ دانشجوی گرامی و دانش آموخته گرامی با سلام و احترام خواهشمند است نظرات اصلاحی خود را در خصوص رسالت، دورنما و اهداف دانشکده پرستاری و مامایی در محل مشخص شده مرقوم فرمائید. 1-آیا با رسالت و اهداف دانشکده موافق هستید؟ 2-در صورت پیشنهاد لطفا مرقوم فرمائید.

کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >