رسالت، دورنما و اهداف دانشکده پرستاری و مامایی

همکار گرامی/ دانشجوی گرامی و دانش آموخته گرامی با سلام و احترام خواهشمند است نظرات اصلاحی خود را در خصوص رسالت، دورنما و اهداف دانشکده پرستاری و مامایی در محل مشخص شده مرقوم فرمائید. 1-آیا با رسالت و اهداف دانشکده موافق هستید؟ 2-در صورت پیشنهاد لطفا مرقوم فرمائید.

نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

نظر خواهی در خصوص رسالت، دورنما و اهداف دانشکده پرستاری و مامایی *

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >