فرم اطلاعاتی ماماها


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :

نام پدر *

شماره شناسنامه *

محل صدور شناسنامه *

تاریخ تولد *

دین *

مذهب

وضعیت تاهل *

تعداد فرزندان

مقطع تحصیلی *

سال فارغ التحصیلی *

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی *

معدل آخرین مقطع تحصیلی

استان محل سکونت *

شهرستان محل سکونت *

بخش

روستا

آدرس کامل محل سکونت

کد پستی محل سکونت

آدرس پست الکترونیک

شماره تلفن همراه *

شماره تلفن ثابت

وضعیت شغلی *

شاغل در واحد درمان

پست سازمانی

در صورت انتخاب گزینه سایر موارد، پست سازمانی خود را بنویسید.

شاغل در واحد بهداشت

پست سازمانی

در صورت انتخاب گزینه سایر موارد، پست سازمانی خود را بنویسید.

شاغل در واحد آموزش

پست سازمانی

محل خدمت در گروه آموزشی

محل خدمت در واحد آموزش بالینی
                      
در صورت انتخاب گزینه سایر موارد، پست سازمانی خود را بنویسید.

هیات علمی

مرتبه علمی

شاغل - دانشجو
در صورت شاغل - دانشجو به سوالات مربوط به آن پاسخ دهید و در صورت دانشجو بودن به سئوالات اطلاعات دانشجویی پاسخ دهید.


مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

سال ورودی

نیمسال ورودی

ترم تحصیلی

شاغل در بخش خصوصی

در صورت انتخاب سایر بخش ها این کادر پر شود

تاریخ استخدام

آدرس کامل محل کار

مدت سابقه کار

فاکس محل کار

شماره تلفن ثابت محل کار

دوره های آموزشی گذرانده شده
        
در صورت انتخاب گزینه سایر موارد ، دوره های گذرانده را بنویسید

رزومه آموزشی و پژوهشی
برای ماماهای شاغل در آموزش در قالب فرمت docx.


دوره های آموزشی گذرانده شده
همراه با ساعت برای ماماهای واحد درمان و بهداشت در قالب فرمت docx


رشته های پیشنهادی شما برای ایجاد موارد بین رشته ای مامایی
(به عنوان مثال: طب سنتی در مامایی، بهداشت محیط در باروری، فقه در مامایی و ...)


مقطع تحصیلی
اطلاعات دانشجویی


رشته تحصیلی
اطلاعات دانشجویی


گرایش
اطلاعات دانشجویی


سال تحصیلی
اطلاعات دانشجویی


نیمسال ورودی
اطلاعات دانشجویی


 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >