نقشه سایت دانشکده پرستاری مامایی
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
برنامه عملیاتی
طرح درس و طرح دوره
Collapse معرفی دانشکدهمعرفی دانشکده
تاریخچه
رسالت
اهداف
تعاریف
راهنمای دانشکده
نقشه وب سایت دانشکده
ساختار دانشكده
Collapse رياست دانشكدهرياست دانشكده
معرفی ریاست
پیام ریاست
برنامه راهبردی
Collapse معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکدهمعاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده
معرفی معاونت
اعضای هیئت علمی
Collapse اداره آموزشاداره آموزش
معرفی اداره آموزش
تقویم سال تحصیلی
انتخاب واحد اینترنتی
فرآیندها
اساتید مشاور تحصیلی
مقررات آموزشی
Collapse تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
معرفی تحصیلات تکمیلی
Collapse اعضاء تحصیلات تکمیلیاعضاء تحصیلات تکمیلی
مدیر تحصیلات تکمیلی
شورای تحصیلات تکمیلی
Collapse کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
کارشناس پژوهشی
کارشناس آموزشی
مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی
کتابخانه مجازی
لیست دروس کارشناسی ارشد
سرفصل دروس
فرم های آموزشی
Collapse آئین نامهآئین نامه
آموزشی
Collapse عناوین پایان نامه هاعناوین پایان نامه ها
Collapse پرستاریپرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری
فرایندها
راهنمای نگارش
دسترسی به پایان نامه ها
Collapse ژورنال کلابژورنال کلاب
پرستاری
چک لیست نقد مقاله
لینک های مفید
Collapse دفتر توسعه آموزش (EDO)دفتر توسعه آموزش (EDO)
معرفی EDO دانشکده
Collapse محور های فعالیتEDOمحور های فعالیتEDO
پژوهش در اموزش و جشنواره شهید مطهری
ارتقا فرایندهای یاددهی و یادگیری برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی درسی
توانمند سازی اساتید
ارشیابی دانشجو و استاد
هدایت استعداد های درخشان
Collapse همایش آموزش پزشکیهمایش آموزش پزشکی
معرفی همایش
مقالات پژوهش در آموزش
مقالات ارائه شده توسط اساتید
کارگاه ها
Collapse پژوهش در آموزشپژوهش در آموزش
پایان نامه
مقالات
Collapse جشنواره آموزشی شهید مطهریجشنواره آموزشی شهید مطهری
معرفی جشنواره
فرمت ارسال مقاله
نحوه کسب امتیاز در فرآیند
مقالات ارسالی به جشنواره
فرایند دانش پژوهی
فرایند دانش پژوهی اساتید
ایده های نوآورانه دانشجویی
آیین نامه ها
Collapse فرم هافرم ها
فرم های مربوط به طرح دروس
فرم های ارزشیابی اساتید
Collapse منابع و پیوندهامنابع و پیوندها
EDC دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
جشنواره شهیدمطهری
Collapse مجلات آموزش پزشکیمجلات آموزش پزشکی
فارسی
انگلیسی
مراکز EDO سایر دانشکده های پرستاری و مامایی
صفحه مامایی
اساتید دانشکده
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse  پرستاری پرستاری
Collapse کارشناسی پرستاریکارشناسی پرستاری
برنامه کلاسی و کارآموزی
Collapse کارشناسی ارشد پرستاریکارشناسی ارشد پرستاری
برنامه کلاسی و کارآموزی
Collapse کار شناسی مامایی کار شناسی مامایی
Collapse کارشناسی پیوستهکارشناسی پیوسته
برنامه های کلاسی و کارآموزی
Collapse کارشناسی ناپیوستهکارشناسی ناپیوسته
برنامه های کلاسی و کارآموزی
Collapse امكانات آموزشيامكانات آموزشي
بیمارستان
مراکز بهداشتی درمانی
پراتیک
Collapse اطلاعات دروساطلاعات دروس
آرایش دروس
سرفصل دروس
Collapse طرح درس و اسلاید های تدریسطرح درس و اسلاید های تدریس
كارشناسي پرستاري
كارشناسي مامايي
کارشناسی ارشد پرستاری
کارشناسی ناپیوسته مامایی
Collapse لاگ بوکلاگ بوک
لاگ بوک کارشناسی
لاگ بوک کارشناسی ارشد
Collapse آيين نامه هاآيين نامه ها
اساتید
کارکنان
دانشجویی
Collapse فرم هافرم ها
دانشجویی
اساتید
کارکنان
اینترشیپی
فرم درج سوالات در مورد ویروس کرونا
فرم های ارزیابی ویژه مربیان پرستاری
فرم های ارزیابی ویژه مربیان مامایی
Collapse آموزش مداومآموزش مداوم
معرفی
همایش های سالیانه
کارگاه های دوره ای
Collapse سمینارهای فصلیسمینارهای فصلی
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
Collapse لینک های مرتبطلینک های مرتبط
اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
سامانه آموزش مداوم کشوری
معرفی کتب منتشره
دانستنی ها
Collapse همکاری با سازمان های مردم نهاد حوزه سلامتهمکاری با سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت
کمیته سالمندی سالم و مراقبت بهتر
کمیته پیشگیری از بیماری آلزایمر و مراقبت بهتر
کمیته حمایت از مبتلایان به MS
کمیته حمایت از مبتلایان به تالاسمی
کمیته حمایت از مبتلایان به هموفیلی
کمیته حمایت از مبتلایان به سرطان
کمیته حمایت از مبتلایان به نارسائی مزمن کلیوی
گالری تصاویر
لینک های مفید
تماس با ما
Collapse انجمن علمیانجمن علمی
انجمن علمی گروه پرستاری
انجمن علمی گروه مامایی
< >