جلسه


11 مهر 1400
برگزاری اولین جلسه morning case report گروه پرستاری

 

19 اسفند 1399
برگزاری آخرین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر در سال جاری

 

6 اسفند 1399
برگزاری جلسه مدیریت اجرای آزمون آسکی

 

29 بهمن 1399
برگزاری جلسه کارگروه بررسی تاسیس دکتری پرستاری

 

21 بهمن 1399
برگزاری جلسه مشترک ریاست و معاونت دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر با ریاست، مسئول دفتر پرستاری و سوپروایزر آموزشی بیمارستان شهدای خلیج فارس

 

16 دی 1399
برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

 

25 آذر 1399
برگزاری جلسه انجمن علمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر

 

24 آذر 1399
برگزاری جلسه مشترک اساتید دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر با معاونت و مدیریت محترم آموزشی دانشگاه به صورت مجازی

 

17 آذر 1399
نشست سرپرست دانشکده با اساتید گروه مامایی
در پی درخواست گروه مامایی اولین جلسه اختصاصی سرپرست دانشکده با گروه مامایی به اتفاق معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه مامایی به صورت حضوری و غیر حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی با محوریت ...

 

11 آذر 1399
برگزاری جلسه ی مجازی پیرامون اعلام برنامه های آتی دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر توسط سرپرست محترم دانشکده،جناب آقای دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 

10 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری جلسه معارفه ویژه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد

 

1 تير 1399
برگزاری جلسه توجیهی در ارتباط با آزمون های مجازی در دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر برگزار گردید.

 

6 خرداد 1399
اولین جلسه حضوری اساتید دانشکده پرستاری و مامایی در دانشکده برگزار گردید.

 

16 مهر 1398
جلسه معارفه دانشجویان نوورود دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

 

13 مهر 1398
برگزاری جلسه آغاز سال تحصیلی جدید

 

25 تير 1398
جلسه دفاع پایان نامه خانم آیناز مرادی، دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری

 

24 تير 1398
برگزاری جلسه پایان سال تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی

 

22 خرداد 1398
برگزاری جلسه، پیرامون بسته طرح تحول در آموزش با حضور معاونت محترم بهداشتی

 

25 اسفند 1397
جلسه نشست اعضای محترم دفتر مجله پرستاری گروه های آسیب پذیر

 

21 بهمن 1397
جلسه کمیته اخلاق حرفه ای

 

2 آذر 1397
برگزاری جلسه اعتبار بخشی آموزش بالینی در تاریخ 97/8/30

 

7 آبان 1397
برگزاری جلسه انجمن علمی دانشجویی

 

25 مهر 1397
برگزاری جلسه گروه پرستاری در تاریخ 97/7/23

 

27 آبان 1394
جلسه توجیهی دانشجویان ارشد پرستاری 94
برگزاری جلسه توجیهی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد ...

 

17 فروردين 1394
جلسه ریاست دانشکده با اساتید و پرسنل
جلسه ای با حضور ریاست دانشکده ، اساتید و پرسنل در مورخ ...

 
 
 
< >