جوایز و افتخارات  دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد  


  استاد نمونه ، ریاست دانشگاه ، 1381
  پرستار برگزیده کشوری ، مقام محترم وزارت لنکرانی ، 1386 ، اعزام به مکه مکرمه و دریافت تقدیرنامه
  پژوهشگر برگزیده ، ریاست دانشگاه ، 1386
  استاد نمونه ، ریاست دانشگاه ، 1387
  پژوهشگر برتر ، ریاست دانشگاه ، 1387
  رتبه اول "فرایند برتر" دانشگاهی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، ریاست دانشگاه ، 1388
  رتبه اول "گروه برتر آموزشی" ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، ریاست دانشگاه ، 1388
  رتبه سوم کشوری "سخنرانی در کارگاه سبکهای رهبری در آموزش " ، یازدهمین کنگره آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، 1389
  استاد نمونه ، ریاست دانشگاه ، 1391
  پرستار نمونه استانی ، استاندار-ریاست دانشگاه ، 1392
  رتبه سوم کشوری فرایند دانش پژوهی آموزشی ، سیزدهمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی ایران ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، 1399

< >