کتب و جزوات  دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد  


  1- کتاب بالون آنژیوپلاستی و مراقبت های پرستاری سالمی 1381 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد
دریافت فایل پیوست
  نکات کلیدی در تشخیص، درمان و مراقبت از بیماریهای قلب و عروق صبورا 1392 دکتر مسعود بحرینی- مصطفی بیژنی-دکتر علیرضا خاتونی-دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد
دریافت فایل پیوست
  پورت فولیوی حرفه ای پرستاری: مبانی نظری راهنمای عمل علوم پزشکی بوشهر 1392 دکتر مسعود بحرینی- دکتر مریم روانی پور-مصطفی بیژنی--دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد
دریافت فایل پیوست

< >