دروس ارایه شده توسط  دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  طرح و برنامه ریزی درسی
پرستاری (ارشد) ,
  بیماری های داخلی جراحی 2 (مامائی ناپیوسته)
مامایی (ناپیوسته) ,
  تمرین تدریس
پرستاری (ارشد) ,
  آشنایی با روش های آموزشی
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری در بحران و فوریتها
پرستاری ,
  تحقیق در پرستاری
پرستاری ,
  بیماری های داخلی جراحی 1 (مامایی پیوسته)
مامایی ,
  روش های آموزش به مددجو
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری ویژه
پرستاری ,
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...
  روش ها و فنون تدریس
پرستاری (ارشد) ,
  اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
پرستاری ,
  پرستاری بیماری های داخلی جراحی 2 (ارشد)
پرستاری (ارشد) ,
  مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه
پرستاری ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  آموزش بالینی
پرستاری (ارشد) ,

< >