علاقه مندیها  دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد  


  مطالعه کتب تاریخی، فلسفی و آموزشی(خصوصا آموزش پزشکی)


  طبیعت گردی


  پرورش و نگهداری گل و گیاه


  ورزش


  تماشای کشتی و فئتبال< >