دروس ارایه شده توسط  دکتر حكيمه واحدپرست  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  پرستاری بیماری های داخلی جراحی 1
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری از بیماری های مزمن
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بیماری های داخلی جراحی 3
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری از بیماری های حاد
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری در بحران و فوریتها
پرستاری ,
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...
  پرستاری ویژه
پرستاری ,
  مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه
پرستاری ,
  پرستاری بیماری های داخلی جراحی 2 (ارشد)
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه
پرستاری ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  پدافند غیر عامل و نقش پرستاری در آن
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری و بیماری های حاد
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری از اختلالات حاد و مزمن
پرستاری (ارشد) ,
  تحقیق در پرستاری
پرستاری ,

< >