دروس ارایه شده توسط  شريف شريفي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  پرستاری بیماری های داخلی جراحی 1
پرستاری (ارشد) ,
  اخلاق، حقوق و قانون در روانپرستاری
پرستاری (ارشد) ,
  سنجش و اندازه گیری
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بزرگسالان و سالمندان (2)
پرستاری ,
  پرستاری بیماری های داخلی جراحی 3
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری از بیماری های مزمن
پرستاری (ارشد) ,
  بیماری های داخلی و جراحی 2
مامایی ,
  پرستاری از بیماری های حاد
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری ویژه
پرستاری ,
  پرستاری بزرگسالان و سالمندان (3)
پرستاری ,
  پرستاری بیماری های داخلی جراحی 2 (ارشد)
پرستاری (ارشد) ,
  مفاهیم پایه پرستاری
پرستاری ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...
  پرستاری بزرگسالان و سالمندان (1)
پرستاری ,
  مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه
پرستاری ,
  پرستاری و بیماری های حاد
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری انکولوژی
پرستاری (ارشد) ,

< >