کتب و جزوات  دکتر مريم رواني پور  


  Nursing Professional Portfolio ISBM: 978-600-5032-39-0 2013 1. Bahreini, M., Ravanipour, M., Bijani, M., Yazdankhahfard, MR.
  *. A Review on Ageing with Empowerment Approach ISBM: 978-600-5032-00-0 Bushehr University of Medical Sciences, 132 pages. 2010 Dr. Maryam. Ravanipour

< >