مقالات  دکتر زینب ربیعی  


  بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی در رابطه با استئوپروز در سال 90 مجله زنان،مامائی و نازایی ایران زمستان 1394، شماره 184، دوره هجدهم علمی- پژوهشی صدیقه افراسیابی، رقیه گشمرد، فاطمه مالچی، زینب ربیعی،راضیه باقرزاد ه، اعظم حسین نژاد، نیلوفر معتمد،منیرالسادات میرزاده چهارم از هشت نفر
دریافت فایل پیوست

  Efficacy and safety of oral tinidazol and metronidazole in treatment of bacterial vaginosis: a randomized control trial International journal of pharmacological research volum 4, issue 2,2014 علمی-پژوهشی زهرا عباسپور، زینب ربیعی، شهناز نجار دوم از سه نفر
دریافت فایل پیوست

  ارزیابی اثر تینیدازول بر واژینوز باکتریال بر اساس معیار امسل مجله پرستاری و مامایی جامع نگر بهار 94، شماره 75 علمی-پژوهشی زینب ربیعی، شهناز نجار، زهرا عباسپور،زینب جوکار، معصومه معصومی اول از 5 نفر
دریافت فایل پیوست

  تاثیر توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل بر فعالیت روزمره زندگی مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریه فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد زمستان 93، شماره 13 علمی-پژوهشی زینب جوکار، فرحناز محمدی،حمیدرضاخانکه،زینب ربیعی،سعید فلاح تفتی چهارم از پنج نفر
دریافت فایل پیوست

  Barriers in controlling blood glucose in type 2 diabetes patients with diabetic foot ulcer, Ahvaz Razi Hospital, 2012 Jundishapur Journal Chronic Disease Care 2013; issue: 2 علمی-پژوهشی مریم باقری، صدیقه فیاضی، زینب ربیعی،منصوره اعرابی،سید محمود لطیفی،غزاله بصیری ، علی احسان پور سوم از هفت نفر
دریافت فایل پیوست

  Knowledge, attitude and practice of adults about osteoporosis prevention in Ahvaz, 2012 Jundishapur Journal Chronic Disease Care 2013; issue: 3 علمی-پژوهشی صدیقه فیاضی، غزاله بصیری، مریم باقری،منصوره اعرابی، احمد تابش،زینب ر بیعی ششم از شش نفر
دریافت فایل پیوست

  مقایسه تاثیر آوای قرآن و موسیقی بی کلام بر سلامت معنوی افراد تحت همودیالیز فصلنامه پرستاری گروههای آسیب پذیر سال چهارم، شماره 10 علمی-ترویجی چهارم از چهار نفر


< >