دروس ارایه شده توسط  فرخنده مهبودي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  پرستاری در بحران و فوریتها
پرستاری ,
  پرستاری بزرگسالان و سالمندان (3)
پرستاری ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  بررسی وضعیت سلامت
پرستاری ,
  پرستاری بزرگسالان و سالمندان (1)
پرستاری ,
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...
  اصول و مهارت های پرستاری
پرستاری ,
  پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه
پرستاری ,

< >