دروس ارایه شده توسط  دکتر فرحناز كمالي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  سنجش و اندازه گیری
پرستاری (ارشد) ,
  آشنایی با روش های آموزشی
پرستاری (ارشد) ,
  بارداری و زایمان3
مامایی ,مامایی (ناپیوسته) ,
  ارتباطات، آموزش و مشاوره در بهداشت باروری
مامایی ,
  بهداشت مادر و کودک و باروری
مامایی (ناپیوسته) ,مامایی ,
  روش های آموزش به مددجو
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
پرستاری ,
  بارداری زایمان 4
مامایی ,
  فرآیند آموزش به بیمار
پرستاری ,
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...
  بهداشت مادر کودک
مامایی ,
  آموزش به بیمار و مراجعه کننده
مامایی ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  آموزش بالینی
پرستاری (ارشد) ,

< >