دروس ارایه شده توسط  دکتر فائزه جهان پور  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  تکامل کودک و خانواده
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری در دوره نوزادی
پرستاری (ارشد) ,
  طرح و برنامه ریزی درسی
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری در دوره شیرخوارگی
پرستاری (ارشد) ,
  سمینار مسائل پرستاری
پرستاری (ارشد) ,
  آمار و روش تحقیق پیشرفته
پرستاری (ارشد) ,
  روش تحقیق،آشنایی بامنابع وسایل و ابزار تحقیق
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری در دوره نوپایی و خردسالی
پرستاری (ارشد) ,
  بررسی وضعیت سلامت در کودکان
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری در سنین مدرسه
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بهداشت کودک و خانواده 1
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری در دوره نوجوانی
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بهداشت کودک و خانواده 2
پرستاری (ارشد) ,
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...
  پرستاری بیماریهای کودکان
پرستاری ,
  پرستاری در دوره نوزادی
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
پرستاری ,
  پرستاری در دوره شیرخوارگی
پرستاری (ارشد) ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد
پرستاری ,
  پرستاری کودکان در سوانح، حوادث و بلایا
پرستاری (ارشد) ,
  اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
پرستاری ,
  آشنایی با روش های آموزشی
پرستاری (ارشد) ,
  اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای
پرستاری (ارشد) ,

< >