دروس ارایه شده توسط  اعظم حسين نژاد  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  پرستاری سلامت جامعه
پرستاری ,
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  مراقبت های پرستاری در منزل
پرستاری ,
  اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران
پرستاری ,
  پرستاری بهداشت محیط
پرستاری ,
  پرستاری سلامت فرد و خانواده
پرستاری ,

< >