دروس ارایه شده توسط  طيبه غريبي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  بارداری و زایمان3
مامایی ,مامایی (ناپیوسته) ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
پرستاری ,
  بارداری زایمان 2
مامایی ,
  فوريتهاي پزشكي در گروههاي خاص
فوريت‌هاي پزشكي ,
  بارداری زایمان 3
مامایی ,
  تكنولوژي جراحي در جراحيهاي زنان و اورلوژی (اتاق عمل)
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  بارداری زایمان 4
مامایی ,
  زبان تخصصی (ناپیوسته)
مامایی (ناپیوسته) ,
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...
  بیماری های زنان
مامایی ,
  پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد
پرستاری ,
  اختلال عملکرد جنسی
مامایی ,
  تکنولوژی جراحی در جراحی های زنان و اورلوژی
اتاق عمل (ناپیوسته) ,اتاق عمل ,
  زبان تخصصی (پیوسته)
مامایی ,

< >