دروس ارایه شده توسط  دکتر اکرم فرهادی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  توانبخشی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  تحقیق در پرستاری
پرستاری ,
  اختلالات روانی سالمندان و مراقبت های روانپرستاری
پرستاری (ارشد) ,

< >