دروس ارایه شده توسط  دکتر راضيه باقرزاده  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها (پیوسته مامایی)
مامایی ,
  مشاوره آموزش در بارداری زایمان طبیعی و پس از زایمان
مامایی(ارشد) ,
  بارداری زایمان 2
مامایی ,مامایی (ناپیوسته) ,
  کااموزی مشاوره آموزش در بارداری زایمان طبیعی و پس از زایمان
مامایی(ارشد) ,
  بیماری های زنان
مامایی ,
  مهارت های ارتباطی2
مامایی(ارشد) ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  یائسگی و مشاوره قبل و بعد از یائسگی
مامایی(ارشد) ,
  اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران
پرستاری ,
  کاراموزی یائسگی و مشاوره قبل وبعداز یائسگی
مامایی(ارشد) ,
  اخلاق و مقررات مامایی
مامایی ,
  مشاوره و تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از بارداری
مامایی(ارشد) ,
  بارداری زایمان 2
مامایی ,
  کاراموزی مشاوره و تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از بارداری
مامایی(ارشد) ,
  بارداری زایمان 3
مامایی ,
  سمینار در تحقیق در مشاوره در مامایی
مامایی(ارشد) ,
  مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت
مامایی ,
  نکات کاربردی از اختلالات روانی و شایع در دوران بارداری
مامایی(ارشد) ,
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...
  کاراموزی نکات کاربردی از اختلالات روانی و شایع در دوران بارداری
مامایی(ارشد) ,
  سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
مامایی(ارشد) ,
  مدیریت در سیستم های بهداشتی
مامایی(ارشد) ,
  آمار حیاتی و روش تحقیق پیشرفته
مامایی(ارشد) ,
  مشاوره و ارتقا سلامت جنسی
مامایی(ارشد) ,
  اصول مشاوره ژنتیک و بیماری های ارثی
مامایی(ارشد) ,
  کاراموزی مشاوره و ارتقا سلامت جنسی
مامایی(ارشد) ,
  کاراموزی اصول مشاوره ژنتیک و بیماری های ارثی
مامایی(ارشد) ,
  مشاوره مامایی در مشکلات خاص دوره بارداری
مامایی(ارشد) ,
  مهارت های ارتباطی1
مامایی(ارشد) ,
  کاراموزی مشاوره مامایی در مشکلات خاص دوره بارداری
مامایی(ارشد) ,
  روش ها و فنون آموزش درجامعه یا سیستم بهداشتی
مامایی(ارشد) ,
  الگوی برنامه ریزی و تغییر رفتار در بهداشت خانواده
مامایی(ارشد) ,
  زبان تخصصی
مامایی(ارشد) ,
  مقاله نویسی(بدون احتساب)
مامایی(ارشد) ,
  سلامت خانواده
مامایی(ارشد) ,
  اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا
مامایی(ارشد) ,
  کاراموزی سلامت خانواده
مامایی(ارشد) ,

< >