مقالات  دکتر شرافت اكابريان  


  بررسی تاثیر مشاوره بر افسردگی و ناامیدی نوجوانان لوسمیک افسرده طب جنوب سال سوم شماره 1 شهریور 79 علمی پژوهشی شرافت اکابریان، منیژه شهنی ییلاق ، وارتانوش آندرویان نفر اول از سه نفر
دریافت فایل پیوست

  ارزیابی عوامل موثر در شیردهی غیر انحصاری در شش ماه اول زندگی شیرخواران در بندر بوشهر به روش بحث گروهی دو فصلنامه طب جنوب سال ششم شماره2 اسفند82 علمی پژوهشی شرافت اکابریان، مهین دیانت نفر اول از دو نفر
دریافت فایل پیوست

  بررسی رابطه سندرم قبل از قاعدگی و تیپ شخصیتی دانشجویان دختر دانشگاه هاي بوشهر مجله زنان نازایی مامایی مشهد دوره شانزدهم ، شماره پنجاه و ششم 1392 علمی پژوهشی شرافت اکابریان 1، دکتر مسعود بحرینی 2*، صدیقه افراسیابی 3، دکتر نیلوفر معتمد، مریم حاجی لو نفر اول از پنج نفر
دریافت فایل پیوست

  مقايسه ي ميزان دقت تخمين وزن كودكان با استفاده از نوار براسلو و تخمين وزن توسط مادر در شهر بوشهر دو فصلنامه طب جنوب علمی پژوهشی شرافت اکابریان، حکیمه واحدپرست ، مریم روانی پور،کامران میرزایی نفر اول از چهار نفر

  مقايسه ي تأثير آموزش چند رسانه اي و آموزش رايج در مراکز بهداشتي شهر بوشهر بر شيردهي انحصاري کودکان زير 6 ماه طب جنوب سال 17 ،شماره 6 علمی پژوهشی شرافت اکابريان 0*، طيبه جمند 6، نسرين زحمتكشان 1، راضيه باقرزاده 0، کامران ميرزايي 4، طيبه غريبي 0 محمدرضا يزدانخواه فرد 6، فرحناز کمالي 0، رزيتا خرم رودي 0، شهناز پولادي 6، رقيه گشمرد نفر اول از یازده نفر
دریافت فایل پیوست

  Prediction of Mental Health of students Based on their Parental Bonding R&P 2016 Masoud Bahreini a, Mina Hassanzade b, Sherafat Akaberian c, Kamran Mirzaei d, Somaye Zaerie نفر سوم از پنج نفر
دریافت فایل پیوست

  بررسي عوامل خطر مرتبط با زخم بستر با استفاده از معيار برادن در بيماران بستري در بيمارستانهاي فاطمه زهرا (س) و سلمان فارسي شهر بوشهر دوفصلنامه طب جنوب سال پانزدهم، شماره ۳، پاییز 91 علمی پژوهشی طيبه جمند ۱، شرافت اکابريان ۱، رزيتا خرمرودي ۱، شهناز پولادي ۱، عبدالله حاجيوندي ۲، راضيه باقرزاده ۱*، طيبه غريبي ۱ محمدرضا يزدانخواه ۱، نسرين زحمتکشان ۱، فرحناز کمالي ۱، سيامک يزدانپناه ۱، زهرا رضاييگرايي نفر دوم از 12 نفر
دریافت فایل پیوست

  تاثیرات الگوی تعلق والدینی بر افسردگی و اعتماد به نفس دوره نوجوانی فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1391 دوره دهم شماره 1 علمی پژوهشی مسعود بحرینی، شرافت اکابریان ، فریبا قدس بین ، محمدرضا یزدانخواه ، مسعود محمدی باغملایی نویسنده مسئول نفر دوم از 5 نفر
دریافت فایل پیوست

  بررسي تأثير سولفات روي تكميلي بر روي رشد شيرخواران پژوهش پرستاري دوره 7 شماره 27 زمستان 1391 علمی پژوهشی شرافت اكابريان 1، طيبه جمند 2، رزيتا خرم رودي 3، مسعود بحريني 4، نيلوفر معتمد نفر اول از پنج نفر
دریافت فایل پیوست

  تكامل مهارت هاي بازانديشي پرستاران پس از ب هكارگيري پورت فوليو: يك مطالعه كيفي مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي ارديبهشت 1391 12 (2 ) علمی پژوهشی مسعود بحريني، شهره شهامت، مرضيه معطري، شرافت اكابريان، شريف شريفي، محمدرضا يزدانخواه فرد نفر چهارم از 6 نفر
دریافت فایل پیوست

  تعیین صلاحیت بالینی پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به روش خودارزیابی دو فصلنامه طب جنوب سال یازدهم شماره 1 شهریور1387 علمی پژوهشی مسعود بحريني، مرضيه معطري، شرافت اكابريان، کامران میرزایی نفر سوم از 4 نفر
دریافت فایل پیوست

  عوامل تنش زاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / پاييز و زمستان 1387 (2)8 علمی پژوهشی محمدرضا يزدا نخواه فرد٭، شهناز پولادي، فرحناز كمالي، نسرين زحمتكشان، كامران ميرزايي، شرافت اكابريان، سيامك يزدا نپناه، طيبه جمند، طيبه غريبي، رزيتا خر مرودي، فاطمه حاجي نژاد نفر ششم از یازده نفر
دریافت فایل پیوست

  بررسی مقایسه ای اثر کلسیم و دارونما در درمان گرفتگی ساق پا در حین بارداری دو فصلنامه طب جنوب سال چهاردهم، شماره ۳، پاییز 1390 علمی پژوهشی رزیتا خرم رودی، آزیتا نوروزی ، طیبه جمند ،رحیم طهماسبی ، شرافت اکابریان ، علی حفظ اله نفر پنجم از شش نفر
دریافت فایل پیوست

  Evaluating the Factors Influencing Productivity of Medical Staff in Hospitals Affiliated Bushehr University of Medical Sciences 2012, Bushehr, Iran World Applied Sciences Journal 28 (12): 2061-2068, 2013 Roqayeh Gashmard, Razieh Bagherzadeh, Shahnaz Pouladi, Sherafat 1 1 1 1 Akaberian and 2Faeze Jahanpoor Corresponding Author
دریافت فایل پیوست

  Burnout and its related Demographic Factors among the Medical Staff working in Hospitals associated with Bushehr University of Medical Sciences PRHSJ Vol. 34 No. 4 • December, 2015 Roqayeh Gashmard, MS, PhDc; Razieh Bagherzadeh, PhDc; Shahnaz Pouladi, PhD; Sherafat Akaberian, MS Corresponding Author
دریافت فایل پیوست

  ارتباط حمایت اجتماعی و علائم افسردگی در بیماران تالاسمی ماژور در بوشهر در سال 1 فصلنامه ي پرستاري گروه هاي آسیب پذیر دانشکده ي پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال دوم، شماره 4، صفحه 14-1 پاییز1394 علمی ترویجی راضیه هوشمندي 1، شرافت اکابریان* 2 مسعود بحرینی 3، کامران میرزایی نویسنده مسئول
دریافت فایل پیوست


< >