دروس ارایه شده توسط  دکتر شرافت اكابريان  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  بررسی وضعیت سلامت در کودکان
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری کودکان در سوانح، حوادث و بلایا
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بهداشت کودک و خانواده 2
پرستاری (ارشد) ,
  آشنایی با روش های آموزشی
پرستاری (ارشد) ,
  نوزادان
مامایی ,
  سلامت روان کودکان و نوجوانان
پرستاری (ارشد) ,
  فوريتهاي پزشكي در گروههاي خاص
فوريت‌هاي پزشكي ,
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...
  روانپزشکی و روانپرستاری اطفال و نوجوانان
پرستاری (ارشد) ,
  نوزادان
مامایی (ناپیوسته) ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...

< >