دروس ارایه شده توسط  صديقه افراسيابي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اصول و فنون پرستاری و مامایی
مامایی ,
  بهداشت مادر و کودک و باروری
مامایی (ناپیوسته) ,
  بارداری و زایمان1
مامایی (ناپیوسته) ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  بهداشت مادر و کودک و باروری
مامایی (ناپیوسته) ,مامایی ,
  بارداری زایمان 1
مامایی ,
  اصول خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت
مامایی ,
  بارداری زایمان 4
مامایی ,
  فيزيوپاتولوژي و بيماري هاي داخلي 3
مامایی ,
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...

< >