ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کارشناسی ارشد - کودکان

 

دوره کارشناسی ارشد آموزش پرستاری درسال 1390 با پذیرش 5 دانشجو در گرایش کودکان دایر گردید و درحال حاضر بابهره گیری از تجربیات اساتید مجرب هیئت علمی دانشگاه مسیر رشد و تعالی خود را ادامه می دهد.


  فهرست اساتید  کارشناسی ارشد - کودکان

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
 
تعداد بازدید:   ۱
< >