ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

مامایی(ارشد)

مقطع: فوق لیسانس
 

مامایی کارشناسی ارشد
  فهرست دروس   مامایی(ارشد)

  سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
  مشاوره و تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از بارداری
  آمار حیاتی و روش تحقیق پیشرفته
  کاراموزی مشاوره و تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از بارداری
  اصول مشاوره ژنتیک و بیماری های ارثی
  سمینار در تحقیق در مشاوره در مامایی
  کاراموزی اصول مشاوره ژنتیک و بیماری های ارثی
  نکات کاربردی از اختلالات روانی و شایع در دوران بارداری
  مهارت های ارتباطی1
  کاراموزی نکات کاربردی از اختلالات روانی و شایع در دوران بارداری
  روش ها و فنون آموزش درجامعه یا سیستم بهداشتی
  مدیریت در سیستم های بهداشتی
  زبان تخصصی
  مشاوره و ارتقا سلامت جنسی
  سلامت خانواده
  کاراموزی مشاوره و ارتقا سلامت جنسی
  کاراموزی سلامت خانواده
  مشاوره مامایی در مشکلات خاص دوره بارداری
  مشاوره آموزش در بارداری زایمان طبیعی و پس از زایمان
  کاراموزی مشاوره مامایی در مشکلات خاص دوره بارداری
  کااموزی مشاوره آموزش در بارداری زایمان طبیعی و پس از زایمان
  الگوی برنامه ریزی و تغییر رفتار در بهداشت خانواده
  مهارت های ارتباطی2
  مقاله نویسی(بدون احتساب)
  یائسگی و مشاوره قبل و بعد از یائسگی
  اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا
  کاراموزی یائسگی و مشاوره قبل وبعداز یائسگی
تعداد بازدید:   ۱
< >