ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

پرستاری

مقطع: لیسانس
 

پرستاری(کارشناسی پیوسته)
  فهرست دروس   پرستاری

  پرستاری بیماریهای کودکان
  زبان تخصصی
  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
  آمار حیاتی
  پرستاری در بحران و فوریتها
  سایر موضوعات آموزشی
  پرستاری بیماری های روان
  پرستاری بزرگسالان و سالمندان (1)
  ژنتیک و ایمنولوژی
  اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران
  انگل شناسی
  تحقیق در پرستاری
  تغذیه و تغذیه درمانی
  اصول و مهارت های پرستاری
  روانشناسی فردی و اجتماعی
  پرستاری بزرگسالان و سالمندان (2)
  فرآیند آموزش به بیمار
  پرستاری سلامت فرد و خانواده
  پرستاری بهداشت روان
  پرستاری بزرگسالان و سالمندان (3)
  پرستاری کودک سالم
  مفاهیم پایه پرستاری
  پرستاری ویژه
  بررسی وضعیت سلامت
  اصول مدیریت خدمات پرستاری
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
  فیزیولوژی (پرستاری)
  داروشناسی
  آناتومی
  پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد
  بیوشیمی
  اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
  میکروب شناسی
  مراقبت های پرستاری در منزل
  زبان پیش دانشگاهی
  مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه
  پرستاری سلامت جامعه
  پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه
تعداد بازدید:   ۴
< >