ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

پرستاری (ارشد)

مقطع: فوق لیسانس
 

پرستاری (کارشناسی ارشد)
  فهرست دروس   پرستاری (ارشد)

  پرستاری بیماری های داخلی جراحی 1
  فوریت های روانپرستاری
  تکامل کودک و خانواده
  اخلاق، حقوق و قانون در روانپرستاری
  طرح و برنامه ریزی درسی
  نظریه ها، الگوهای روانپرستاری و کاربرد آنها
  نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری
  اصول سلامت روان و روانپرستاری
  سمینار مسائل پرستاری
  آمار و روش تحقیق پیشرفته
  تمرین تدریس
  پرستاری از بیماری های مزمن
  سنجش و اندازه گیری
  پرستاری در دوره نوپایی و خردسالی
  روش تحقیق،آشنایی بامنابع وسایل و ابزار تحقیق
  پرستاری در سنین مدرسه
  بررسی وضعیت سلامت در کودکان
  پرستاری در دوره نوجوانی
  پرستاری بهداشت کودک و خانواده 1
  مدیریت خدمات پرستاری
  پرستاری بهداشت کودک و خانواده 2
  مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکی
  پرستاری بیماری های داخلی جراحی 3
  مدیریت پرستاری بالینی
  روش ها و فنون تدریس
  روش های آموزش به مددجو
  پرستاری بیماری های داخلی جراحی 2 (ارشد)
  پرستاری از بیماری های حاد
  روانپزشکی و روانپرستاری اطفال و نوجوانان
  داروشناسی اختصاصی
  پرستاری روانی 2 (فامیل درمانی)
  مداخلات روانپرستاری فردی
  سایر موضوعات آموزشی
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
  فیزیولوژی (ارشد پرستاری)
  اختلالات روانی بزرگسال و مراقبت های روانپرستاری
  پرستاری کودکان در سوانح، حوادث و بلایا
  بیماری های ژنتیکی و مشاوره
  آشنایی با روش های آموزشی
  پرستاری در دوره نوزادی
  پرستاری در دوره نوزادی
  پرستاری در دوره شیرخوارگی
  پرستاری در دوره شیرخوارگی
  سیستم اطلاع رسانی پزشکی
  پرستاری و بیماری های حاد
  پاتوفیزیولوژی
  طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار
  پدافند غیر عامل و نقش پرستاری در آن
  سلامت روان کودکان و نوجوانان
  پرستاری انکولوژی
  مداخلات روانپرستاری گروهی و خانوادگی
  اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای
  مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان
  آموزش بالینی
  اختلالات روانی سالمندان و مراقبت های روانپرستاری
  پرستاری از اختلالات حاد و مزمن
  پرستاری اعتیاد
تعداد بازدید:   ۲
< >