ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آموزش به بیمار و مراجعه کننده

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 آموزش به بیمار مامایی ( مجازی ) دکتر فرحناز كمالي 58/11 kB دانلود
2 طرح درس دکتر کمالی 14002 دکتر فرحناز كمالي 69/00 kB دانلود
1
      
< >