ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مدیریت پرستاری کلیه رشته های ارشد پرستاری دکتر مسعود بحريني 85/50 kB دانلود
2 طرح دوره (Course Plan) مدیریت پرستاری ارشد همه رشته ها دکتر مسعود بحريني 28/37 kB دانلود
3 طرح درس مدیریت پرستاری ارشد نیمسال 2/1395 دکتر مسعود بحريني 94/50 kB دانلود
1
      
< >