ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 مدیریت و ارتقاء کیفیت دکتر راضيه باقرزاده 80/00 kB دانلود
2 طرح درس مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت باروری دکتر راضيه باقرزاده 129/50 kB دانلود
3 طرح درس مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت مادر و کودک بهمن 99 ک دکتر راضيه باقرزاده 94/08 kB دانلود
1
      
< >