ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مدیریت و ارتقا کیفیت نیمسال دوم 1400 دکتر راضيه باقرزاده 86/00 kB دانلود
1
      
< >