ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اخلاق و مقررات مامایی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس اخلاق و مقررات مامایی -مهر 95 دکتر راضيه باقرزاده 88/00 kB دانلود
2 طرح درس تاریخ و اخلاق در مامایی دکتر راضيه باقرزاده 88/00 kB دانلود
3 طرح درس اخلاق دکتر راضيه باقرزاده 63/64 kB دانلود
4 اخلاق و مقررات مامایی فاطمه مالچی 31/29 kB دانلود
1
      
< >