ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.پرستاری و بیماری های حاد

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس پرستاری از بیماری های حاد دکتر شهناز پولادي 87/50 kB دانلود
2 طرح دوره شريف شريفي 33/32 kB دانلود
3 طرح درس پرستاری از بیماری های حاد دکتر شهناز پولادي 84/00 kB دانلود
4 طرح درس پرستاری بیماریهای حاد شريف شريفي 23/66 kB دانلود
5 طرح درس پرستاری از بیماریهای حاد نیم سال دوم 96-97 دکتر شهناز پولادي 24/10 kB دانلود
6 طرح درس پرستاری از بیماریهای حاد نیم سال دوم 96-97 دکتر شهناز پولادي 24/10 kB دانلود
7 طرح درس پرستاری بیماریهای حاد ارشد شريف شريفي 23/03 kB دانلود
1
      
< >