ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آناتومی 1

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 استخوان شناسی 1 دكتر ماريا ظهيري 2/14 MB دانلود
2 course plane دكتر ماريا ظهيري 36/18 kB دانلود
3 course plane دكتر ماريا ظهيري 108/00 kB دانلود
4 skeletal system 2 دكتر ماريا ظهيري 4/57 MB دانلود
5 respiratory system دكتر ماريا ظهيري 4/60 MB دانلود
6 heart دكتر ماريا ظهيري 3/57 MB دانلود
7 تشریح 1- طرح درس- تئوری دكتر ماريا ظهيري 257/90 kB دانلود
8 تشریح 1- عملی- طرح درس دكتر ماريا ظهيري 208/46 kB دانلود
9 تشریح 1- تئوری- تایم تیبل دكتر ماريا ظهيري 194/32 kB دانلود
10 تشریح 1- عملی- تایم تیبل دكتر ماريا ظهيري 193/47 kB دانلود
1
      
< >