ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ژنتیک

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس ژنتیک مامایی نیمسال اول 99-98 دکتر محبوبه رمضان زاده 137/50 kB دانلود
2 جدول زمان بندی ژنتیک مامایی-99-98 دکتر محبوبه رمضان زاده 66/00 kB دانلود
1
      
< >