ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فیزیولوژی1 (مامایی پیوسته)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مامایی دکتر زهرا اكبری 167/00 kB دانلود
2 نمرات کوئیز فیزیولوژی سلول مامایی ورودی 98 دکتر مهدي صادقي 10/90 kB دانلود
1
      
< >