ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



زبان تخصصی (پیوسته)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 



تعداد بازدید:   ۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس زبان تخصصی طيبه غريبي 39/94 kB دانلود
2 زبان تخصصی-نیمسال دوم 99-خانم غریبی طيبه غريبي 66/44 kB دانلود
3 طرح درس زبان تخصصی 14002(خانم غریبی) طيبه غريبي 29/32 kB دانلود
1
      
< >