ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آسیب شناسی عمومی و اختصاصی (مامائی ناپیوسته)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 lesson plan دکتر محمدرضا فرزانه 20/98 kB دانلود
2 power point pathology دکتر محمدرضا فرزانه 15/83 MB دانلود
1
      
< >