ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ایمنولوژی ـ مامایی ناپیوسته

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اسلاید ازدیاد حساسیت سيد مجتبي جعفري 1/53 MB دانلود
2 اسلایدهای جلسه اول سيد مجتبي جعفري 1/54 MB دانلود
3 اسلاید جلسه دوم سيد مجتبي جعفري 683/50 kB دانلود
4 اسلاید های جلسه سوم سيد مجتبي جعفري 1/53 MB دانلود
5 برنامه کلاسی سيد مجتبي جعفري 47/00 kB دانلود
6 طرح درس سيد مجتبي جعفري 120/00 kB دانلود
7 اسلاید های HLA سيد مجتبي جعفري 2/58 MB دانلود
8 سیستم کمپلمان سيد مجتبي جعفري 4/07 MB دانلود
9 تولید آنتی بادی سيد مجتبي جعفري 520/00 kB دانلود
10 واکسن ها سيد مجتبي جعفري 287/00 kB دانلود
1
      
< >