ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آناتومی (ناپیوسته)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 head & neck2 دكتر ماريا ظهيري 1/52 MB دانلود
2 head &neck 3 دكتر ماريا ظهيري 1/29 MB دانلود
3 eye دكتر ماريا ظهيري 1/31 MB دانلود
4 ear دكتر ماريا ظهيري 908/75 kB دانلود
5 respiratory system دكتر ماريا ظهيري 997/62 kB دانلود
6 heart دكتر ماريا ظهيري 5/44 MB دانلود
7 digestive system دكتر ماريا ظهيري 19/93 MB دانلود
8 UG1 دكتر ماريا ظهيري 6/19 MB دانلود
9 نتایج هر سه کوییز دكتر ماريا ظهيري 10/61 kB دانلود
10 tarhe dars دكتر ماريا ظهيري 159/73 kB دانلود
11 chart دكتر ماريا ظهيري 154/21 kB دانلود
12 UG2 دكتر ماريا ظهيري 4/40 MB دانلود
13 osteology1 دكتر ماريا ظهيري 2/59 MB دانلود
1
      
< >